Kontekst  drugi <<< •  

Galeria Labirynt, Lublin, luty 1977
A
Pojęcia tworzymy na podstawie rzeczywistości empirycznej.
Rzeczywistość empiryczną tworzymy na podstawie posiadanych pojęć.
Istnieje sprzężenie zwrotne między tworzeniem pojęć a tworzeniem rzeczywistości.


B
Nie istnieje neutralny język, język sztuki również. To co zostało powiedziane w języku angielskim, w kontekście rzeczywistości amerykańskiej oznacz co innego niż to co jest powiedziane w języku polskim w kontekście polskiej rzeczywistości.


C
Sztuka nie jest działaniem w uniwersalnym obszarze sztuki. Zmienia się, gdy zostaje zmieniony jej kontekst historyczny i geograficzny: zmienia się jej znaczenie i zmienia się jej oddziaływanie.


D
Sztuka nie jest ani artefaktem, ani obiektywną rejestracją; nie jest ani teorią uogólniającą prawa rządzące sztuką, ani teorio-praktyką.
Sztuka jest praktyką społeczną, na użytek określonego, pragmatycznego kontekstu.


•   drukuj - 1 str.   •