Kontekst  trzeci <<< •  

Galeria Sztuki Najnowszej, Wrocław, luty 1977


SZTUKA W KONTEKŚCIE SZTUKI
Jeżeli coś jest nazwane przez jakąś osobę (osoby), grupę - sztuką jest to sztuką.

A
Prawdziwość współczesnego znaczenia słowa "sztuka" możemy stwierdzić jeżeli znamy sposób posłużenia się nim; nie możemy natomiast stwierdzić, wyróżniając poprzez obserwacje cechy charakterystyczne obiektu nazwanego sztuką. Poprawnie określamy nazwą "sztuka" te przedmioty, które zaistniały w kontekście kultury i jej instytucji by stać się sztuka, (codzienny przedmiot nabiera znaczenia przedmiotu sztuki, gdy zostanie w tym celu umieszczony na wystawie; gdy zostanie opisany jako dzieło sztuki).

B
Dokonywane w sztuce współczesnej operacje, prowadzą do tautologii, nie tworzą bowiem nowych znaczeń. Nie robi się sztuki, lecz określa się coś jako "sztuka".


SZTUKA W KONTEKŚCIE KULTURY

A
Kultura: dorobek (osiągnięcie) ludzkości w rozwoju społecznym. O tym co jest osiągnięciem decyduje społeczeństwo ze względu na swój interes społeczny. Grupa społeczna decyduje o tym co jest osiągnięciem, ustala system wartości. Kultura wpływa na rzeczywistość, którą tworzymy dając jej wartość do naśladowania.

B
Wzory kultury. Rzeczywistość, jako nieustanny proces zmian, zostaje utrwalana, zatrzymywana we wzorach kultury. Wzory kultury idealizując historię nadają jej pozory rzeczywistości.

C
Rzeczywistość tworzymy na podstawie idei (koncepcji) jakie o niej mamy.
Wzory pozornej rzeczywistości prowadzą do konstrukcji przedmiotów o pozornej wartości.
Korekta jaką wykonuje rzeczywistość działa ze stałym opóźnieniem.


SZTUKA JAKO DZIAŁANIE W KONTEKŚCIE RZECZYWISTOŚCI

A
przestaje być przedmiotem "opisem" unieruchomionej we wzorach kultury historii.

B
staje się czynnym podmiotem, relatywizującym kulturę, kultury, (jako ta) te, które nie mają wartości lecz je otrzymują w aktualizujących się stale kontekstach rzeczywistości.


26.01.77 Jan Świdziński
•   drukuj - 1 str.   •