STALE MÓWIMY O CZŁOWIEKU <<< •  STALE MÓWIMY O CZŁOWIEKU...


Artyści, naukowcy ... stale mówimy o człowieku, mówimy o nim w różnej formie, w różnych kolorach, w różnych językach.
Nie mówmy o człowieku "w ogóle", mówmy o człowieku konkretnym, takim który istnieje w rzeczywistości, takim który jest określony własną sytuacją, w której istnieje.
Nie mówmy o ludziach bez ich obecności.
Nie mówmy o ludziach. Mówimy do ludzi, o tym co jest dla nich istotne.
Nie decydujmy o nich bez ich udziału!
Sztuka musi przestać być dysputą z samym sobą.
Jej sens określa nie jej wewnętrzna struktura lecz specyficzna sytuacja, w której funkcjonuje i dla której funkcjonuje.


•   drukuj - 1 str.   •