SZTUKA JEST FAKTEM <<< *  

Jan Świdzinski, Sztuka jest faktem, 1997.Sztuka jest faktem. Plakat. We współpracy z Janem Świdzinskim z okazji 20 rocznicy sztuki kontekstualnej w 1997. Syntax Arts Society, Calgary, Alberta, Canada.


Pojęcia takie jak "sztuka", "artysta" czy "świat sztuki" funkcjonują jako wygodne identyfikatory użyteczne tak długo, jak długo jesteśmy ich w stanie używać w danej sytuacji. Kiedy sytuacja ulega zmianie, mogą zostać odrzucone. Posiadają funkcję jednak nie posiadają niezależnej wartości ponieważ ową wartość stanowi jedynie ich obecna przydatność/użyteczność.

Sztuka niczego nie buduje ani nie niszczy. To tylko jedno z wielu działań wytwórczych. Uczestniczy, nie bez ograniczeń, w procesie ciągłych zmian.

Ci, którzy dzisiaj mają do czynienia ze sztuką, znajdują się w takiej samej sytuacji jak turysta podróżujący samochodem. Może się on zatrzymać na piwo, pozostać w motelu, i spotkać podobnych sobie turystów - należących do kultury jemu podobnej lub odmiennej, opartej na wpływie innych mitów. Pije on piwo nawiązując znajomości, wymienia uwagi a potem wraca do swojego samochodu i kontynuuje podróż. Nie chce nikogo przekonywać, zmieniać lub polemizować z jego punktem widzenia. To, co oznajmiają mu ci, których spotyka nie posiada charakteru twierdzenia. Nie wiemy, czy jest to prawda czy fałsz. W podobny sposób inni postrzegają nas.

Istnieje tylko fakt mojego spotkania i działania - i tego, że inni zostali w nie zaangażowani - działania sił, które wpływają, pobudzają i inspirują nas wzajemnie powodując nieprzewidziane rezultaty, niosące z kolei jeszcze więcej nieprzewidywalnych konsekwencji.

Sztuka nie jest podobna życiu - jest jego częścią. Nie jest ona ani naturalna ani sztuczna. Jest taka, jaka jest. Jaką zdarza się jej być.

Przeł. B.Łukasiewicz*   Drukuj - 1 str.   *